.fancybox-inner { overflow: hidden !important; }

Szkolenia

> ECSS-Q-ST-70-26
ECSS-Q-ST-70-26
Elektryczne połączenia zaciskane o wysokiej niezawodności

KONSPEKT SZKOLENIA ESA: NORMY ECSS ECSS-Q-ST-70-26 
I ECSS-Q-ST-70-30 - INSPEKTOR

To autoryzowane przez ESA szkolenie zapewnia podstawowe informacje o użyciu materiałów w środowisku kosmicznym, a także jest zaprojektowane do nauki umiejętności praktycznych oraz teorii związanych z Procesami Zaciskania i Owijania Przewodów. Szkolenie oparte jest na normie ECSS ECSS-Q-ST-70-26 “Elektryczne połączenia zaciskowe o wysokiej niezawodności” i ECSS-Q-ST-70-30 “Elektryczne połączenia przewodów owijanych o wysokiej niezawodności”.

Szkolenie to przeznaczone jest dla Operatorów Produkcji, Inżynierów z Działu Zapewnienia Jakości, Projektowanie oraz Produkcja również korzystają z tego szkolenia. Szkolenie zapewnia praktyczne doświadczenia (hands-on). Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie, chociaż uczestnicy jeśli chcą mogą przynieść własne narzędzia ręczne.

1. CELE SZKOLENIA

· Zapoznać się i zrozumieć wymagania obydwu norm ECSS.

· Zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na jakość, niezawodność i działanie połączeń przewodów zaciskowych i owijanych.

· Wyrobienie poprawnych metod montażu i testowania.

· Wyrobienie umiejętności identyfikacji i analizy błędów związanych z metodami zakończeń.

2. DOŚWIADCZENIE I WYMAGANIA WSTĘPNE

· Znajomość okablowania elektronicznego i procesów montażu

· Dobre umiejętności praktyczne

· Pozytywne nastawienie do wysokiej jakości wykonania

· Certyfikat ostrości wzroku zgodny z dokumentem ESA STR 258

3. PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1

· Wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów

· Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku

· Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw

· Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy

· Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu

· Teoria metod połączeń nie lutowniczych

· Znajomość najważniejszych parametrów wpływających na jakość i działanie połączeń

· Zalety i wady tych technik procesowych w porównaniu z lutowaniem

· Prezentacja ECSS-Q-ST-70-26; test operatora wielokrotnego wyboru

Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 25-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru

· Narzędzia i wskaźniki

· Formatki zaciskowe

· Wybór i przygotowanie przewodów i zakończeń

· Podłączenie próbek do testowania na rozciągnięcie

DZIEŃ 2

· Zaciskanie dyspersyjne

· Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego; wariancja i zdolność procesu

· Analiza wyników

· Zaciskanie kompaktowe

· Analiza wyników

· Prezentacja ECSS-Q-ST-70-30; test operatora wielokrotnego wyboru

Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 25-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru

· Narzędzia owijające przewód (wire-wrap)

· Słupki do owijania przewodu i wybór przewodu

· Owijanie przewodu

· Rejestrowanie i analiza wyników

DZIEŃ 3

· Inspekcja pracy własnej

· Narzędzia do czyszczenia i sprawdzania

· Certyfikacja

4. CERTYFIKAT

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 2 zatwierdzony przez ESA. Kandydaci posiadający już ważny certyfikat Inspektora kategorii 2 będą uprawnieni do otrzymania certyfikatu kategorii 2 dla tego przedmiotu.

Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

5. CZAS TRWANIA, HARMONOGRAM I OPŁATY

2½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe).

6. RECERTYFIKACJA

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na jednodniowym szkoleniu recertyfikującym. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.