.fancybox-inner { overflow: hidden !important; }

Szkolenia

> ECSS-Q-ST-70-38
ECSS-Q-ST-70-38
Lutowanie wysokiej niezawodności dla technologii montażu powierzchniowego i mieszanego

KONSPEKT SZKOLENIA ESA: NORMA ECSS  ECSS-Q-ST-70-38 - OPERATOR

To autoryzowane przez ESA szkolenie rozwija zrozumienie praktycznych zalet uzyskanych przy projektowaniu i tworzeniu aplikacji w technologii montażu powierzchniowego.

Kurs ma praktyczne nastawienie włącznie z lutowaniem ręcznym, jak również metodami nakładania pasty lutowniczej przy dostępnych rozpływowych źródłach cieplnych. Szkolenie zgodne jest z normą ECSS-Q-ST-70-38 "Lutowanie wysokiej niezawodności dla technologii montażu powierzchniowego i mieszanego ".

Szkolenie zapewnia doświadczenia praktyczne. Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie.

1. CELE SZKOLENIA

· Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-38

· Rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego pozycjonowania i ręcznego lutowania komponentów montowanych powierzchniowo

· Identyfikacja metod nakładania pasty lutowniczej i zdobycie praktycznego doświadczenia w precyzyjnym dozowaniu

· Zapoznanie się z szeroką gamą rozpływowych źródeł ciepła i ich wpływem na zdolność lutowania aplikacji montażu powierzchniowego

· Wykazanie zalet montażu powierzchniowego.

2. DOŚWIADCZENIE I WYMAGANIA WSTĘPNE

· Przeznaczony dla Operatorów Produkcyjnych, Inżynierów ds. Zapewnienia Jakości oraz Inżynierów Projektowania i Produkcji.

· Osoby niebędące posiadaczami certyfikatu ręcznego lutowania ESA dla ECSS-Q-ST-70-08 odbywają szkolenie w 4½ dnia.

· Posiadacze certyfikatu ręcznego lutowania ESA dla ECSS-Q-ST-70-08 odbywają szkolenie w 3½ dnia.

· Certyfikat ostrości wzroku zgodnie z dokumentem ESA STR 258

3. PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1 (dla niecertyfikowanych z -70-08 uczestników)

· Wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów

· Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku

· Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw

· Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy

· Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu

· ECSS-Q-70-08: przegląd całej normy

DZIEŃ 2

· Punkty 1–4 powyżej dla nowo przybyłych uczestników

· Prezentacja normy ECSS-Q-70-38; test operatorski wielokrotnego wyboru:

Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru (będzie się on składał z zestawu 25 pytań wybranych z normy 70-08 i zestawu 25 pytań wybranych z normy 738).

DZIEŃ 3

· Strzykawka, sito lub szablon

· Dozowanie pasty lutowniczej

· Sprawdzanie profilu podczerwieni (IR)

· Charakterystyki rozpływu pasty

· Drukowanie

· Pozycjonowanie komponentu i rozpływ

· Wpływ różnej prędkości przenośnika i różnych temperatur strefy

· Lutowanie rozpływowe ciepłym powietrzem

· Oznaczenia komponentów

· Wybór grotów Metcal, Pace i Weller

· Ręczne lutowane pakietów montowanych powierzchniowo

DZIEŃ 4

· Wykonaj ćwiczenia z lutowania ręcznego

· Przejrzyj slajdy z kontroli

· Kontrola własnej płytki PCB

DZIEŃ 5

· Wykonaj kontrolę własnej płytki

· Sprawdź kontrolę własnej płytki z Instruktorem

· Wykonaj poprawki zgodnie z wymaganiami

· Czyszczenie i sprawdzenie narzędzi

· Certyfikacja

4. CERTYFIKAT

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 3 zatwierdzony przez ESA.

Kandydaci posiadający już ważny certyfikat Inspektora kategorii 2 będą mogli otrzymać certyfikat kategorii 2 dla tego przedmiotu.

Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

5. CZAS TRWANIA

3½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe) lub 4½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe) jak określono powyżej.

6. RECERTYFIKACJA

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na 2 dniach szkolenia recertyfikującego. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.