.fancybox-inner { overflow: hidden !important; }

Szkolenia

> ECSS-Q-ST-70-08
ECSS-Q-ST-70-08
Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności

KONSPEKT SZKOLENIA ESA: NORMA ECSS  ECSS-Q-ST-70-08 - OPERATOR

To autoryzowane przez ESA szkolenie zapewnia podstawowe informacje o użyciu materiałów w środowisku kosmicznym, a także jest zaprojektowane do nauki umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań Operatora Lutowniczego ESA. Wymagania te zostały opracowane w celu zapewnienia spójności procesu i akceptowalnych standardów wykonania, czego wynikiem jest produkcja niezawodnych połączeń lutowanych ręcznie.

ECSS-Q-70-08 "Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności" stanowi podstawę tego szkolenia. Szkolenie to jest przeznaczone dla Operatorów Produkcji, Inżynierów i Techników z Działu Zapewnienia Jakości, Projektowanie i Produkcja również może skorzystać ze szkolenia. Szkolenie zapewnia praktyczne doświadczenie. Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie, chociaż uczestnicy jeśli chcą mogą przynieść własne narzędzia ręczne.

1. CELE SZKOLENIA

· Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-08

· Zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na jakość, niezawodność i działanie połączeń lutowniczych.

· Wyrobienie poprawnych metod montażu ręcznego i niezawodnego produkowania połączeń zgodnych z normą ECSS-Q-ST-70-08

· Wyrobienie umiejętności sprawdzania i analizy błędów związanych z połączeniem lutowniczym zgodnie z normą ECSS-Q-ST-70-08

2. DOŚWIADCZENIE I WYMAGANIA WSTĘPNE

· Znajomość komponentów elektronicznych i procesów montażu

· Dobre umiejętności praktyczne i doświadczenie w lutowaniu

· Pozytywne nastawienie do wysokiej jakości wykonania

· Certyfikat ostrości wzroku zgodny z dokumentem ESA STR 258

3. PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1

· Wypełnij formularz rejestracyjny dla uczestników

· Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku

· Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw

· Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy

· Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu

· Studiowanie normy ECSS-Q-70-08:

o Rozdział 1 Zakres.

o Rozdział 3 Terminy i Definicje

o Rozdział 4 Zasady i wymagania wstępne

o Rozdział 5 Warunki przygotowawcze

o Rozdział 6 Wybór materiałów

o Rozdział 7 Przygotowanie do lutowania

o Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować wykorzystanie obcinaczek, ściągaczy izolacji, narzędzi przeciw wsiąkaniu lutowia oraz tygli lutowniczy do przygotowywania wiązek przewodów; klasa może następnie przygotować własne przewody do późniejszych ćwiczeń lutowania zakończeń.

DZIEŃ 2

· Studiowanie norm ECSS-Q-70-08 (kontynuacja):

o Rozdział 8 Przygotowanie lutowania

o Rozdział 9 Przyłączanie przewodników do zakończeń, kubełków lutowniczych i kabli

o Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować lutowanie wcześniej przygotowanych przewodów do zakończeń; posrebrzane zakończenia do pocynowania, przy odsączeniu nadmiaru lutowia przed podłączeniem przewodu; klasa może wtedy rozpocząć ćwiczenia lutownicze do zakończeń: boczne podłączenie wieżyczkowe, boczne podłączenie rozwidlone, z otworem, haczykowe i kubełek lutowniczy

o Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować lutowanie złącz ekranowanych do ekranu kabla; klasa może wtedy powtórzyć ćwiczenie.

o Rozdział 10 Lutowanie do zakończeń i płyt PCB

o Rozdział 11 Czyszczenie układów PCB

o Rozdział 12 Końcowa kontrola

o Rozdział 13 Weryfikacja

o Rozdział 14 Zapewnienia jakości

o Załącznik A: Typowe zadowalające i nie zadowalające połączenia lutownicze

o Test operatorski wielokrotnego wyboru: Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru

DZIEŃ 3 i 4

· Ćwiczenia praktyczne (Montaż na zatwierdzoną przez ESA płytkę PCB):

o 3 duże komponenty osiowe

o 3 małe komponenty osiowe (w szklanej obudowie) przy zastosowaniu różnych form odprężeń i rozmieszczenia

o 3 komponenty radialne (montowane poziomo i pionowo)

o 3 komponenty w obudowie metalowej (np. TO92) przy zastosowaniu odpowiedniej formy wyprowadzeń

o 2 komponenty DIL, jeden montowany na stronie o dużej pojemności cieplnej

o Lutowanie zakończeń do płytki stosując lutowie Sn96, następnie lutowanie do niej przewodu(ów) stosując lutowie Sn63 i konieczne ekrany termiczne zapobiegające ponownemu roztopieniu Sn96

o Końce z drutu lutowniczego z powyższego zakończenia do metalizowanego otworu

o Montaż zakończenia ekranowego do padu lutowniczego i PTH na PCB.

Instruktor będzie monitorował postępy każdego studenta, aby uniknąć "wykrycia jakichkolwiek braków" w ostatniej chwili. W razie potrzeby zostanie przekazana instrukcja korekcyjna. Gdy instruktor upewni się, że operator osiągnął akceptowalny standard, zostanie przekazany arkusz z Raportem z Kontroli. Operator wyczyści wtedy płytkę i rozpocznie "kontrolę we własnym zakresie".

DZIEŃ 5

· Dokończenie kontroli własnej płytki

· Przegląd własnej płytki z Instruktorem

· Jeśli jest taka potrzeba wykonanie prac korekcyjnych

4. CERTYFIKAT

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 3 zatwierdzony przez ESA.

Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

5. CZAS TRWANIA

4½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe).

6. RECERTYFIKACJA

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na jednodniowym szkoleniu recertyfikującym. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.

7. EGZAMIN

· Końcowy test praktyczny

o Zawartość

o Kryteria zaliczenia/nie zaliczenia

o Czas trwania

· Test teoretyczny (2 godz.)

· Wymaga się od wszystkich studentów osiągnięcia minimum 80% w xx-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru