Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności

Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności

Rejestracja na szkolenia
Zapytaj o szkolenie

To autoryzowane przez ESA szkolenie zapewnia podstawowe informacje o użyciu materiałów w środowisku kosmicznym, a także jest zaprojektowane do nauki umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań Operatora Lutowniczego ESA. Wymagania te zostały opracowane w celu zapewnienia spójności procesu i akceptowalnych standardów wykonania, czego wynikiem jest produkcja niezawodnych połączeń lutowanych ręcznie.

ECSS-Q-70-08 „Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności” stanowi podstawę tego szkolenia. Szkolenie to jest przeznaczone dla Operatorów Produkcji, Inżynierów i Techników z Działu Zapewnienia Jakości, Projektowanie i Produkcja również może skorzystać ze szkolenia. Szkolenie zapewnia praktyczne doświadczenie. Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie, chociaż uczestnicy jeśli chcą mogą przynieść własne narzędzia ręczne.

Cel szkolenia

  • Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-08
  • Zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na jakość, niezawodność i działanie połączeń lutowniczych.
  • Wyrobienie poprawnych metod montażu ręcznego i niezawodnego produkowania połączeń zgodnych z normą ECSS-Q-ST-70-08
  • Wyrobienie umiejętności sprawdzania i analizy błędów związanych z połączeniem lutowniczym zgodnie z normą ECSS-Q-ST-70-08

Doświadczenie i wymagania wstępne

  • Znajomość komponentów elektronicznych i procesów montażu
  • Dobre umiejętności praktyczne i doświadczenie w lutowaniu
  • Pozytywne nastawienie do wysokiej jakości wykonania
  • Certyfikat ostrości wzroku zgodny z dokumentem ESA STR 258

Program szkolenia

Dzień 1

  • Wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów
  • Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku
  • Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw
  • Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy
  • Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu

Studiowanie normy ECSS-Q-70-08:

  • Rozdział 1 Zakres
  • Rozdział 3 Terminy i Definicje
  • Rozdział 4 Zasady i wymagania wstępne
  • Rozdział 5 Warunki przygotowawcze
  • Rozdział 6 Wybór materiałów
  • Rozdział 7 Przygotowanie do lutowania
  • Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować wykorzystanie obcinaczek, ściągaczy izolacji, narzędzi przeciw wsiąkaniu lutowia oraz tygli lutowniczy do przygotowywania wiązek przewodów; klasa może następnie przygotować własne przewody do późniejszych ćwiczeń lutowania zakończeń.

Dzień 2

Studiowanie norm ECSS-Q-70-08 (kontynuacja):

  • Rozdział 8 Przygotowanie lutowania
  • Rozdział 9 Przyłączanie przewodników do zakończeń, kubełków lutowniczych i kabli
  • Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować lutowanie wcześniej przygotowanych przewodów do zakończeń; posrebrzane zakończenia do pocynowania, przy odsączeniu nadmiaru lutowia przed podłączeniem przewodu; klasa może wtedy rozpocząć ćwiczenia lutownicze do zakończeń: boczne podłączenie wieżyczkowe, boczne podłączenie rozwidlone, z otworem, haczykowe i kubełek lutowniczy.
  • Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować lutowanie złącz ekranowanych do ekranu kabla; klasa może wtedy powtórzyć ćwiczenie.
  • Rozdział 10 Lutowanie do zakończeń i płyt PCB
  • Rozdział 11 Czyszczenie układów PCB
  • Rozdział 12 Końcowa kontrola
  • Rozdział 13 Weryfikacja
  • Rozdział 14 Zapewnienia Jakości
  • Załącznik A: Typowe zadowalające i nie zadowalające połączenia lutownicze
  • Test operatorski wielokrotnego wyboru: Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru

Dzień 3 i 4

  • ECSS-Q-70-38: studiowanie wymagań normy ECSS-Q-ST-70-38 * Pasywne i Aktywne SMC * Podłoża * Odprężenia * Umieszczenie Komponentu i Metody Rozpływowe * Kontrola * Czyszczenie
  • Test wielokrotnego wyboru: Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z 70-38 przy otwartej książce i pytaniach wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia praktyczne (Montaż na zatwierdzoną przez ESA płytkę PCB):

  • 3 duże komponenty osiowe
  • 3 małe komponenty osiowe (w szklanej obudowie) przy zastosowaniu różnych form odprężeń i rozmieszczenia
  • 3 komponenty radialne (montowane poziomo i pionowo)
  • 3 komponenty w obudowie metalowej (np. TO92) przy zastosowaniu odpowiedniej formy wyprowadzeń
  • 2 komponenty DIL, jeden montowany na stronie o dużej pojemności cieplnej
  • Lutowanie zakończeń do płytki stosując lutowie Sn96, następnie lutowanie do niej przewodu(ów) stosując lutowie Sn63 i konieczne ekrany termiczne zapobiegające ponownemu roztopieniu Sn96
  • Końce z drutu lutowniczego z powyższego zakończenia do metalizowanego otworu
  • Montaż zakończenia ekranowego do padu lutowniczego i PTH na PCB.

Instruktor będzie monitorował postępy każdego studenta, aby uniknąć „wykrycia jakichkolwiek braków” w ostatniej chwili. W razie potrzeby zostanie przekazana instrukcja korekcyjna. Gdy instruktor upewni się, że operator osiągnął akceptowalny standard, zostanie przekazany arkusz z Raportem z Kontroli. Student wyczyści wtedy płytkę i rozpocznie „kontrolę we własnym zakresie”. Zauważ, że kandydaci jedynie na Inspektora nie muszą osiągnąć standardów lotniczych dla ich zdolności montażu lutowniczego.

Dzień 5

  • Dokończenie kontroli własnej płytki
  • Przegląd własnej płytki z Instruktorem
  • Jeśli jest taka potrzeba wykonanie prac korekcyjnych

Certyfikat

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 3 zatwierdzony przez ESA. Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

Czas trwania

4½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe).

Recertyfikacja

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na jednodniowym szkoleniu recertyfikującym. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.

Egzamin

Końcowy test praktyczny

  • Zawartość
  • Kryteria zaliczenia/nie zaliczenia: Wymaga się od wszystkich studentów osiągnięcia minimum 80% w xx-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru”
  • Czas trwania: Test teoretyczny (2 godz.)