Elektryczne połączenia zaciskane o wysokiej niezawodności

Elektryczne połączenia zaciskane o wysokiej niezawodności

Rejestracja na szkolenia
Zapytaj o szkolenie

To autoryzowane przez ESA szkolenie zapewnia podstawowe informacje o użyciu materiałów w środowisku kosmicznym, a także jest zaprojektowane do nauki umiejętności praktycznych oraz teorii związanych z Procesami Zaciskania i Owijania Przewodów. Szkolenie oparte jest na normie ECSS ECSS-Q-ST-70-26 “Elektryczne połączenia zaciskowe o wysokiej niezawodności” i ECSS-Q-ST-70-30 “Elektryczne połączenia przewodów owijanych o wysokiej niezawodności”.

Szkolenie to przeznaczone jest dla Operatorów Produkcji, Inżynierów z Działu Zapewnienia Jakości, Projektowanie oraz Produkcja również korzystają z tego szkolenia. Szkolenie zapewnia praktyczne doświadczenia (hands-on). Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie, chociaż uczestnicy jeśli chcą mogą przynieść własne narzędzia ręczne.

Cele szkolenia

 • Zapoznać się i zrozumieć wymagania obydwu norm ECSS.
 • Zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na jakość, niezawodność i działanie połączeń przewodów zaciskowych i owijanych.
 • Wyrobienie poprawnych metod montażu i testowania.
 • Wyrobienie umiejętności identyfikacji i analizy błędów związanych z metodami zakończeń.

Doświadczenie i wymagania wstępne

 • Znajomość okablowania elektronicznego i procesów montażu.
 • Dobre umiejętności praktyczne.
 • Pozytywne nastawienie do wysokiej jakości wykonania.
 • Certyfikat ostrości wzroku zgodny z dokumentem ESA STR 258.

Plan szkolenia

Dzień 1

 • Wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów
 • Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku
 • Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw
 • Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy
 • Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu
 • Teoria metod połączeń nie lutowniczych
 • Znajomość najważniejszych parametrów wpływających na jakość i działanie połączeń
 • Zalety i wady tych technik procesowych w porównaniu z lutowaniem
 • Prezentacja ECSS-Q-ST-70-26; test operatora wielokrotnego wyboru (wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 25-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru)
 • Narzędzia i wskaźniki
 • Formatki zaciskowe
 • Wybór i przygotowanie przewodów i zakończeń
 • Podłączenie próbek do testowania na rozciągnięcie

Dzień 2

 • Zaciskanie dyspersyjne
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego; wariancja i zdolność procesu
 • Analiza wyników
 • Zaciskanie kompaktowe
 • Analiza wyników
 • Prezentacja ECSS-Q-ST-70-30; test operatora wielokrotnego wyboru (wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 25-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru)
 • Narzędzia owijające przewód (wire-wrap)
 • Słupki do owijania przewodu i wybór przewodu
 • Owijanie przewodu
 • Rejestrowanie i analiza wyników

Dzień 3

 • Inspekcja pracy własnej
 • Narzędzia do czyszczenia i sprawdzania
 • Certyfikacja

Certyfikat

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 2 zatwierdzony przez ESA. Kandydaci posiadający już ważny certyfikat Inspektora kategorii 2 będą uprawnieni do otrzymania certyfikatu kategorii 2 dla tego przedmiotu. Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

Czas trwania, harmonogram i opłaty

2½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe).

Recertyfikacja

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na jednodniowym szkoleniu recertyfikującym. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.