Wymagania dotyczące możliwości udziału w szkoleniach ESA:

Uczestnictwo w szkoleniu ESA wymaga spełnienia kilku wymogów formalnych dotyczących doświadczenia. W dokumencie znajdującym się poniżej (pochodzącym z dokumentu ESA STR-258) opisano wymagania do spełnienia przez uczestników zajęć:

Oprócz doświadczenia należy również spełnić wymagania dotyczące ostrości wzroku opisane w pliku poniżej:

Badanie takie może wykonać dowolny lekarz okulista. Udając się na szkolenie należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający pozytywne przejście takiego badania.

Formularze rekrutacyjne na szkolenie ESA dla Operatorów i Inspektorów

Jeżeli masz zamiar uczestniczyć w jednym ze szkoleń certyfikujących lub recertyfikujących ESA jako Operator lub Inspektor wypełnij proszę znajdujący się poniżej formularz, jeden na uczestnika, podpisz i prześlij do nas e-mailem.

Formularz rejestracji na szkolenie
Wypełnij proszę formularz rejestracji na szkolenie i prześlij do nas e-mailem.