Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności

Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności

Rejestracja na szkolenia
Zapytaj o szkolenie

To autoryzowane przez ESA szkolenie rozwija zrozumienie i zdolności interpretacji specyfikacji obejmujących wysokiej niezawodności i wysokiej jakości montaże elektroniczne oraz zapewnia osiągnięcie wystarczającej wiedzy, aby móc podejmować pewne decyzje mieszczące się w granicach parametrów specyfikacji ze zrozumieniem użycia materiałów w środowisku kosmicznym.

Wymagania te zostały opracowane w celu zapewnienia spójności procesu i akceptowalnych standardów wykonania, czego wynikiem jest produkcja niezawodnych połączeń lutowanych ręcznie. ECSS-Q-ST-70-08 „Lutowanie manualne połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności” i ECSS-Q-ST-70-38 „Lutowanie wysokiej niezawodności dla technologii montażu powierzchniowego i mieszanego” stanowią podstawę tego szkolenia.

Szkolenie to przewidziane jest dla Inspektorów Produkcji, i dla Operatorów chcących zwiększyć swoją certyfikację do poziomu Inspektora. Inżynierów i Techników Inżynierów ds. Zapewnienia Jakości, Projektanci i Produkcja mogą również skorzystać z tego szkolenia.

Szkolenia zapewnia doświadczenia praktyczne (hands-on). Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie, chociaż uczestnicy jeśli chcą mogą przynieść własne narzędzia ręczne.

Cel szkolenia

 • Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-08
 • Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-38
 • Zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na jakość, niezawodność i działanie połączeń lutowniczych
 • Wykonanie szeregu połączeń lutowniczych i zrozumienie metod montażu ręcznego niezbędnego do wyprodukowania niezawodnych montaży zgodnie z normami ECSS-Q-ST-70-08 i ECSS-Q-ST-70-38
 • Wyrobienie umiejętności sprawdzania i analizy błędów związanych z połączeniem lutowniczym zgodnie z normami ECSS-Q-ST-70-08 i ECSS-Q-ST-70-38
 • Wyrobienie umiejętności kontroli i oceny montażu elektronicznego zgodnie z normami ECSS-Q-ST-70-08 i ECSS-Q-ST-70-38

Doświadczenie i wymagania wstępne

 • Znajomość komponentów elektronicznych i procesów montażu
 • Dobre umiejętności praktyczne i obserwacji
 • Pozytywne nastawienie do wysokiej jakości wykonania
 • Wymagane jest posiadanie certyfikatu ESA Cat 3
 • Certyfikat ostrości wzroku zgodny z dokumentem ESA STR 258

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów
 • Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku
 • Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw
 • Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy
 • Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu

Studiowanie normy ECSS-Q-70-08:

 • Rozdział 1 Zakres
 • Rozdział 2 Terminy i Definicje
 • Rozdział 3 Zasady i wymagania wstępne
 • Rozdział 4 Warunki przygotowawcze
 • Rozdział 5 Wybór materiałów
 • Rozdział 6 Przygotowanie do lutowania
 • Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować wykorzystanie obcinaczek, ściągaczy izolacji, narzędzi przeciw wsiąkaniu lutowia oraz tygli lutowniczy do przygotowywania wiązek przewodów; klasa może następnie przygotować własne przewody do późniejszych ćwiczeń lutowania zakończeń.

Dzień 2

Studiowanie norm ECSS-Q-70-08 (kontynuacja):

 • Rozdział 7 Przygotowanie lutowania
 • Rozdział 8 Przyłączanie przewodników do zakończeń, kubełków lutowniczych i kabli
 • Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować lutowanie wcześniej przygotowanych przewodów do zakończeń; posrebrzane zakończenia do pocynowania, przy odsączeniu nadmiaru lutowia przed podłączeniem przewodu; klasa może wtedy rozpocząć ćwiczenia lutownicze do zakończeń: boczne podłączenie wieżyczkowe, boczne podłączenie rozwidlone, z otworem, haczykowe i kubełek lutowniczy.
 • Zajęcia praktyczne: jest to dobry moment, w którym można zademonstrować lutowanie złącz ekranowanych do ekranu kabla; klasa może wtedy powtórzyć ćwiczenie.
 • Rozdział 9 Lutowanie do zakończeń i płyt PCB
 • Rozdział 10 Czyszczenie układów PCB
 • Rozdział 11 Końcowa kontrola
 • Rozdział 12 Weryfikacja
 • Rozdział 13 Zapewnienia Jakości
 • Załącznik A: Typowe zadowalające i nie zadowalające połączenia lutownicze
 • Test operatora wielokrotnego wyboru: Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z 70-08 przy otwartej książce i pytaniach wielokrotnego wyboru

Dzień 3 i 4

 • ECSS-Q-70-38: studiowanie wymagań normy ECSS-Q-ST-70-38 * Pasywne i Aktywne SMC * Podłoża * Odprężenia * Umieszczenie Komponentu i Metody Rozpływowe * Kontrola * Czyszczenie
 • Test wielokrotnego wyboru: Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z 70-38 przy otwartej książce i pytaniach wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia praktyczne (Montaż na zatwierdzoną przez ESA płytkę PCB):

 • 3 duże komponenty osiowe
 • 3 małe komponenty osiowe (w szklanej obudowie) przy zastosowaniu różnych form odprężeń i rozmieszczenia
 • 3 komponenty radialne (montowane poziomo i pionowo)
 • 3 komponenty w obudowie metalowej (np. TO92) przy zastosowaniu odpowiedniej formy wyprowadzeń
 • 2 komponenty DIL, jeden montowany na stronie o dużej pojemności cieplnej
 • Lutowanie zakończeń do płytki stosując lutowie Sn96, następnie lutowanie do niej przewodu(ów) stosując lutowie Sn63 i konieczne ekrany termiczne zapobiegające ponownemu roztopieniu Sn96
 • Ogony z drutu lutowniczego z powyższego zakończenia, do metalizowanego otworu
 • Montaż zakończenia ekranowego do padu lutowniczego i PTH na PCB.

Instruktor będzie monitorował postępy każdego studenta, aby uniknąć „wykrycia jakichkolwiek braków” w ostatniej chwili. W razie potrzeby zostanie przekazana instrukcja korekcyjna. Gdy instruktor upewni się, że operator osiągnął akceptowalny standard, zostanie przekazany arkusz z Raportem z Kontroli. Student wyczyści wtedy płytkę i rozpocznie „kontrolę we własnym zakresie”. Zauważ, że kandydaci jedynie na Inspektora nie muszą osiągnąć standardów lotniczych dla ich zdolności montażu lutowniczego.

Dzień 5

 • Dokończenie kontroli własnej płytki
 • Przegląd własnej płytki z Instruktorem
 • Dokończ kontrolę płytki próbnej
 • Przegląd płytki próbnej z Instruktorem

Certyfikat

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 2 zatwierdzony przez ESA. Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

Czas trwania

4½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe).

Recertyfikacja

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na jednodniowym kursie recertyfikacyjnym. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikacyjnych.