Lutowanie wysokiej niezawodności dla technologii montażu powierzchniowego i mieszanego

Lutowanie wysokiej niezawodności dla technologii montażu powierzchniowego i mieszanego

Rejestracja na szkolenia
Zapytaj o szkolenie

To autoryzowane przez ESA szkolenie rozwija zrozumienie praktycznych zalet uzyskanych przy projektowaniu i tworzeniu aplikacji w technologii montażu powierzchniowego.

Kurs ma praktyczne nastawienie włącznie z lutowaniem ręcznym, jak również metodami nakładania pasty lutowniczej przy dostępnych rozpływowych źródłach cieplnych. Szkolenie zgodne jest z normą ECSS-Q-ST-70-38 „Lutowanie wysokiej niezawodności dla technologii montażu powierzchniowego i mieszanego”.

Szkolenie zapewnia doświadczenia praktyczne. Zapewnione są wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie.

Cele szkolenia

 • Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-38.
 • Rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego pozycjonowania i ręcznego lutowania komponentów montowanych powierzchniowo.
 • Identyfikacja metod nakładania pasty lutowniczej i zdobycie praktycznego doświadczenia w precyzyjnym dozowaniu.
 • Zapoznanie się z szeroką gamą rozpływowych źródeł ciepła i ich wpływem na zdolność lutowania aplikacji montażu powierzchniowego.
 • Wykazanie zalet montażu powierzchniowego.

Doświadczenie i wymagania wstępne

 • Przeznaczony dla Operatorów Produkcyjnych, Inżynierów ds. Zapewnienia Jakości oraz Inżynierów Projektowania i Produkcji.
 • Osoby niebędące posiadaczami certyfikatu ręcznego lutowania ESA dla ECSS-Q-ST-70-08 odbywają szkolenie w 4½ dnia.
 • Posiadacze certyfikatu ręcznego lutowania ESA dla ECSS-Q-ST-70-08 odbywają szkolenie w 3½ dnia.
 • Certyfikat ostrości wzroku zgodnie z dokumentem ESA STR 258.

Program szkolenia

Dzień 1 (dla niecertyfikowanych z -70-08 uczestników)

 • Wypełnij formularz rejestracyjny dla studentów
 • Dostarcz certyfikat testu ostrości wzroku
 • Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw
 • Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy
 • Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu
 • ECSS-Q-70-08: przegląd całej normy

Dzień 2

 • Punkty 1–4 powyżej dla nowo przybyłych uczestników

Prezentacja normy ECSS-Q-70-38; test operatorski wielokrotnego wyboru:

 • Wszyscy studenci zobowiązani są do uzyskania minimum 80% w 50-pytaniach, przy teście z otwartą książką i pytaniach wielokrotnego wyboru (będzie się on składał z zestawu 25 pytań wybranych z normy 70-08 i zestawu 25 pytań wybranych z normy 738).

Dzień 3

 • Strzykawka, sito lub szablon
 • Dozowanie pasty lutowniczej
 • Sprawdzanie profilu podczerwieni (IR)
 • Charakterystyki rozpływu pasty
 • Drukowanie
 • Pozycjonowanie komponentu i rozpływ
 • Wpływ różnej prędkości przenośnika i różnych temperatur strefy
 • Lutowanie rozpływowe ciepłym powietrzem
 • Oznaczenia komponentów
 • Wybór grotów Metcal, Pace i Weller
 • Ręczne lutowane pakietów montowanych powierzchniowo

Dzień 4

 • Wykonaj ćwiczenia z lutowania ręcznego
 • Przejrzyj slajdy z kontroli
 • Kontrola własnej płytki PCB

Dzień 5

 • Wykonaj kontrolę własnej płytki
 • Sprawdź kontrolę własnej płytki z Instruktorem
 • Wykonaj poprawki zgodnie z wymaganiami
 • Czyszczenie i sprawdzenie narzędzi
 • Certyfikacja

Certyfikat

 • Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 2 zatwierdzony przez ESA. Kandydaci posiadający już ważny certyfikat Inspektora kategorii 2 będą mogli otrzymać certyfikat kategorii 2 dla tego przedmiotu. Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej).

Czas trwania

3½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe) lub 4½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe) jak określono powyżej.

Recertyfikacja

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na 2 dniach szkolenia recertyfikującego. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.