Naprawa i modyfikacja układów obwodów drukowanych wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej

Naprawa i modyfikacja układów obwodów drukowanych wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej

Rejestracja na szkolenia
Zapytaj o szkolenie

To autoryzowane przez ESA szkolenie rozwija zrozumienie, umiejętności praktyczne i techniki niezbędne do napraw i modyfikacji sprzętu elektronicznego i płyt PCB spełniając wymagania Specyfikacji ESA.

Szkolenie z normy ECSS-Q-ST-70-28 nazwane jest naprawa i modyfikacja układów płytek drukowanych dla kosmosu i przewidziane jest dla Inspektorów Produkcji, i dla Operatorów chcących przedłużyć swoją certyfikację na Serwis. Szklenie zapewnia zajęcia praktyczne (hands-on). Wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie są dostarczane, chociaż delegaci jeśli chcą mogą przynieść własne narzędzia ręczne.

Cel szkolenia

 • Zapoznać się i zrozumieć wymagania normy ECSS-Q-ST-70-28
 • Wyrobienie umiejętności identyfikacji błędów oraz wyboru i przeprowadzenia zatwierdzonych metod napraw
 • Wyrobienie umiejętności zastosowania zatwierdzonych metod modyfikacji
 • Osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości ograniczeń napraw

Doświadczenie i wymagania wstępne

 • Znajomość komponentów elektronicznych i procesów montażu
 • Dobre umiejętności praktyczne i obserwacji
 • Pozytywne nastawienie do wysokiej jakości wykonania
 • Chyba że inaczej ustalone, studenci powinni podsiadać certyfikat lutowania ręcznego zgodny ze specyfikacją ESA ECSS-Q-ST-70-08 oraz rekomendowany jest certyfikat lutowania w montażu powierzchniowym zgodny z ECSS-Q-ST-70-38
 • Certyfikat dokładności wzroku zgodny z dokumentem ESA STR 258

Plan szkolenia

Dzień 1

 • Wypełnij formularz rejestracyjny dla Studentów
 • Dostarcz certyfikat testu Ostrości Wzroku
 • Wprowadzenie i nakierowanie, w tym bezpieczeństwo, wyposażenie, procedury i czasy przerw
 • Prezentacja szkolenia: czego będziemy się uczyć, jak, dlaczego i kiedy
 • Przegląd struktury specyfikacji: odpowiednie normy ECSS; status zwolnienia i sposób uzyskiwania do nich dostępu
 • ESA STR 258 – analiza wymagań ogólnych,

Studiowanie normy ECSS-Q-70-28:

 • 4.1 Wymagania podstawowe
 • 4.2 Naprawy
 • 4.3 Modyfikacje
 • 4.4 Przeróbki
 • 4.5 Inne wymagania
 • 4.6 Usuwanie powłoki konformalnej

Część praktyczna:

 • 4.6 Usuwanie powłoki konformalnej
 • § 4.7 Usunięcie połączenia lutowanego i rozginanie
 • § 4.15 Usunięcie i wymiana osiowego i wielowyprowadzeniowego komponentu
 • § 4.16 Usunięcie i wymiana komponentu flat-pack

Dzień 2

Część praktyczna:

 • 4.9 Naprawa uszkodzonych ścieżek przewodzących,
 • 4.10 Naprawa uniesionych przewodników,
 • 4.11 Naprawa uniesionych powierzchni termalnych (padów),
 • 4.13 Połączenia przewód-przewód
 • 4.14 Dodanie komponentów

Dzień 3

Część praktyczna:

 • 4.17 Modyfikacje połączeń komponentów
 • 4.18 Cięcie wewnętrznych ścieżek w wielowarstwowej płytce drukowanej
 • Operatorski test wielokrotnego wyboru: Wszyscy studenci są zobowiązani osiągnąć minimum 80% w 20-pytaniach, przy otwartym podręczniku z wyborem wielokrotnym odpowiedzi, 70-28 pytań. Test praktyczny: wdrożenie poprawek, naprawa I modyfikacja płytek drukowanych (kandydaci muszą osiągnąć pozytywną ocenę w każdym ćwiczeniu). Każde ćwiczenie musi również zawierać notatki Instruktora.

Test praktyczny powinien zawierać przynajmniej:

 • usuwanie i montaż 3 SMD rezystorów chip i / lub kondensatora,
 • usuwanie i montaż 1 SMD Flat Pack (przyklejonego),
 • usuwanie i montaż 2 osiowe komponenty THT (przyklejonego),
 • usuwanie i montaż 1 komponentu THT Dual-in-Line (przyklejonego).

Dzień 4

Test praktyczny: wykonanie przeróbek, napraw i modyfikacji na płycie drukowanej (kandydaci muszą uzyskać pozytywną ocenę każdego ćwiczenia). Każde ćwiczenie musi również posiadać notatki Instruktora.

Test praktyczny musi zawierać przynajmniej:

 • naprawę 3 przeciętych ścieżek
 • naprawę 3 uniesionych padów
 • usuwanie i montaż 2 osiowe komponenty THT (przyklejonego)
 • usuwanie i montaż 1 komponentu THT Dual-in-Line (przyklejonego)
 • dodanie komponentu osiowego THT podłączonego do 2 wyprowadzeń komponentów THT zamontowanych na płytce drukowanej
 • połączenie (pojedynczym przewodem) między 2 wyprowadzeniami komponentu dual-in-line, a 2 kondensatorami chip SMD zamontowanymi na PCB za pośrednictwem dołączonej płytki
 • połączenie (pojedynczym przewodem) między 2 wyprowadzeniami THT a 2 wyprowadzeniami skrzydło mewy
 • połączenie (pojedynczym przewodem) między 2 wyprowadzeniami przyklejonego komponentu THT a 2 metalizowanymi otworami
 • całkowita kontrola płytki próbnej
 • sprawdzenie kontroli płytki próbnej z Instruktorem

Certyfikat

Zgodnie z tym dokumentem, po pomyślnym ukończeniu szkolenia zostanie przyznany Certyfikat kategorii 3 zatwierdzony przez ESA. Autoryzacja jest ważna przez dwa lata (patrz uwaga dotycząca przedłużenia o 9 miesięcy w ramach RECERTYFIKACJI poniżej)

Czas trwania

4½ dnia (plus ½ dnia jeśli wymagane są egzaminy poprawkowe).

Recertyfikacja

Aby odnowić certyfikat na kolejne dwa lata, wymagana jest obecność na dwudniowym kursie recertyfikującym. Okres dwóch lat może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli nie można uczestniczyć w poprzednich zajęciach recertyfikujących.